Brøseth, H., Busterud, G., & Nygård, M. (2020). "Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk". Analyse av grammatisk metaspråk i ei lærebok for ungdomstrinnet. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 38(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1843