Kinn, T. (2019). Framveksten av pseudokoordinasjon med drive. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 37(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1725