Siegl, F. (2017). Tryggve Sköld och umesamiskan. Intryck från en oavslutad språkdokumentation. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 35(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1419