(1)
Hammerstad, G. T. Tematisk Orientert Diskursanalyse Av redegjørelser: Diagnostisk Usikkerhet I Genetisk Veiledning. NLT 2023, 41.