(1)
Fretheim, T.; Wennevold, E. Hvorfor Sier Vi "noe senere", Men Ikke "*noe etterpÄ"?. NLT 2022, 39.