(1)
Vikør, L. S. Nynorskrettskrivinga Frå 1901: Nokre Uklare Punkt. NLT 2022, 39.