(1)
Killie, K. ’I Are in New York’: Om Tilegnelsen Av samsvarsbøyning I Engelsk Blant innlærere Med norskspråklig Bakgrunn. NLT 2021, 39.