(1)
Borthen, K.; Berthelin, S. R.; Thomassen, G. Om Det Uuttalte - Det Relevansteoretiske Implikaturbegrepet I m√łte Med Autentiske Data. NLT 2012, 30.