(1)
Julien, M.; Lødrup, H. Dobbel Passiv Og Beslektede Konstruksjoner I Skandinavisk. NLT 2013, 31.