(1)
Kinn, T. Framveksten Av Pseudokoordinasjon Med Drive. NLT 2019, 37.