(1)
Siegl, F. Tryggve Sköld Och Umesamiskan. Intryck från En Oavslutad språkdokumentation. NLT 2017, 35.