(1)
Lindahl, F. Det spetsställda Ledets Funktion I satsfläta Med Relativsats. NLT 2017, 35.