[1]
Hammerstad, G.T. 2023. Tematisk orientert diskursanalyse av redegjørelser: diagnostisk usikkerhet i genetisk veiledning. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 41, 2 (des. 2023).