[1]
Kinn, T. 2023. Interessant nok: ein produktiv setnings- adverbialkonstruksjon. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 41, 1 (jun. 2023).