[1]
Vollan, M. 2023. Fra den ene rettskrivingsnormen til den neste: En studie av folkeskolelærerinne Birkelands skrivepraksis i perioden 1907–1962. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 41, 1 (jun. 2023).