[1]
Busterud, G. og Lohndal, T. 2022. Grammatisk hokjønn i trøndersk barnespråk: Ein korpusstudie. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 40, 1 (mai 2022).