[1]
Fretheim, T. og Wennevold, E. 2022. Hvorfor sier vi "noe senere", men ikke "*noe etterpÄ"?. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 39, 2 (jan. 2022).