[1]
Vikør, L.S. 2022. Nynorskrettskrivinga frå 1901: Nokre uklare punkt. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 39, 2 (jan. 2022).