[1]
Johnsen, S.S. 2021. Ummæle av "Språket som vart norsk". Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 39, 1 (jul. 2021).