[1]
Killie, K. 2021. ’I are in New York’: om tilegnelsen av samsvarsbøyning i engelsk blant innlærere med norskspråklig bakgrunn. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 39, 1 (jul. 2021).