[1]
Brøseth, H. mfl. 2020. "Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk". Analyse av grammatisk metaspråk i ei lærebok for ungdomstrinnet. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 38, 2 (des. 2020).