[1]
Julien, M. og Lødrup, H. 2013. Dobbel passiv og beslektede konstruksjoner i skandinavisk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 31, 2 (des. 2013).