[1]
Kinn, T. 2019. Framveksten av pseudokoordinasjon med drive. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 37, 2 (des. 2019).