[1]
Lohndal, T. 2013. Hans-Olav Enger, Jan Terje Faarlund og Kjell Ivar Vannebo (red.): Grammatikk, bruk og norm. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 31, 1 (okt. 2013).