[1]
Lundquist, B. 2018. Mer om de preverbala adverbialens syntax, semantik och prosodi. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 36, 1 (apr. 2018).