[1]
Engdahl, E. og Laanemets, A. 2016. Opersonlig passiv i danska, norska och svenska - en korpusstudie. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 33, 2 (mar. 2016).