Oppklaringer om 1901-rettskrivningen
PDF

Emneord (Nøkkelord)

1901-rettskrivningen
midlandsnormalen
ordlister
bruksprinsippet
normering

Hvordan referere

Johnsen, S. S. (2023). Oppklaringer om 1901-rettskrivningen. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2192

Sammendrag

I 2020 og 2021 publiserte jeg to artikler om den såkalte 1901-rettskrivningen for norsk. Lars S. Vikør publiserte senere i 2021 en «gjennomgang» av disse to artiklene i Norsk Lingvistisk Tidsskrift. Her sier Vikør seg enig i det meste av innholdet i artiklene, men retter også kritikk mot noe av innholdet og fremstillingen. I denne artikkelen svarer jeg på Vikørs kritikk. Artikkelen vil vise at Vikør i stor grad bygger sin kritikk på misvisende gjengivelser i sekundærlitteratur, og at han kritiserer meg for å underslå forhold som jeg eksplisitt har gjort rede for. Konklusjonene fra mine artikler blir derfor stående, inkludert påstanden om at en norsk rettskrivning ble offisielt fastslått allerede i 1893.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Sverre Stausland Johnsen