“Torstein Bae nå spiller sitt adverbial én frem”
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Torstein Bae
sjakk
informasjonsstruktur
syntaktisk funksjon
vektprinsippet
kognitiv pragmatikk
relevansteori

Hvordan referere

Gunleifsen, E. (2023). “Torstein Bae nå spiller sitt adverbial én frem”: – en analyse av karakteristiske trekk i talespråket til NRKs sjakkekspert og -kommentator. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2189

Sammendrag

Artikkelen presenterer en analyse av karakteristiske trekk i talespråket til NRKs sjakkekspert og -kommentator Torstein Bae. Materialet er offentlig tilgjengelig på NRKTV, og de aktuelle eksemplene er trukket fra alle de 15 partiene i hurtigsjakk-VM 2019. De karakteristiske trekkene er kategorisert i fire variabler: plassering av adverbial på a i midtfeltet, plassering av adverbial før finitt verbal (brudd på V2-regelen), forklarende innskutte ledd (ofte i ekstraposisjon) og refleksive possessive determinativer. Eksemplene drøftes opp mot prinsipper som leddrekkefølgen i norsk bestemmes av; informasjonsstruktur, syntaktisk funksjon og vektprinsippet. Videre drøftes bruk av vektprinsippet opp mot relevansteorien til Sperber og Wilson (1986/1995) som kan plasseres innen nyere kognitiv pragmatikk.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Elin Gunleifsen