Stian Hårstad, Brit Mæhlum og Rikke van Ommeren: "Blikk for språk. Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet"
PDF

Hvordan referere

Røsstad, R. (2022). Stian Hårstad, Brit Mæhlum og Rikke van Ommeren: "Blikk for språk. Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet". Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 40(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2128

Sammendrag

Det er naturleg å tenkje at også denne boka, Blikk for språk, er eit produkt av denne tredje bølgja i sosiolingvistikken, for dei teoretiske perspektiva frå Språk i byen er her tydeleg til stades, ikkje minst den sosialkonstruktivistiske synsmåten. Men dette er likevel ikkje ‘sosiolingvistikk’, ifølgje forfattarane. Dei viser til at mange tenkjer at den labovske variasjonslingvistikken framleis utgjer kjernen i sosiolingvistikken, og dermed har dei valt “å bruke samlebetegnelsen sosiokulturell lingvistikk nettopp for å unngå forveksling med det labovske paradigmet” (s. 33). Med dette blir det noko uklart om det sistnemnde paradigmet høyrer til denne “samlebetegnelsen”, eller om dette er eit alternativt namn på ‘den tredje bølgja’. Somme av oss, eller mange, ville nok likevel tenkje at dette er sosiolingvistikk, ikkje i si fulle breidd, men i moderne drakt.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Rune Røsstad