Engelske fraselån i norsk
PDF

Emneord (Nøkkelord)

lånord
importord
anglisismer
korpuslingvistikk
pragmatikk
fraseologi
diskursanalyse

Hvordan referere

Andersen, G. (2022). Engelske fraselån i norsk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 40(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2127

Sammendrag

Artikkelen tar for seg engelske fraselån i norsk, dvs. leksikaliserte fraser som har norsk språkdrakt men som antas å være resultat av påvirkning fra engelsk. Fraselån er en side ved anglisismeforskningen som har blitt viet relativt lite oppmerksomhet, til tross for at de forekommer hyppig både i allmennspråket og i deler av fagspråket. Artikkelen tar for seg tidligere forskning og dokumenterer mangfoldet av engelske fraselån i norsk ved å vise til en rekke kategorier og eksempler på fraselån som alle er såpass etablerte at de brukes i skriftspråket. Videre diskuterer artikkelen to kasusstudier, nemlig de antatt indirekte lånene elefant(en) i rommet og kan/kunne ikke bry meg mindre. Ved å sammenlikne korpusdata i långiverspråket engelsk og mottakerspråket norsk og studere bruken av uttrykkene i historiske og kontemporære kilder, kan det slås fast på empirisk grunnlag om slike uttrykk faktisk er eksempler på fraselån eller ikke.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Gisle Andersen