"En splyv" eller "et splyv"? Tilordning av grammatisk genus til pseudosubstantiv i norsk
PDF

Emneord (Nøkkelord)

fonologi
eksperimentell prosedyre
elisiteringseksperiment
genus
genustilordning
korpusstudie
pseudosubstantiv
semantikk
standardverdi
transparens

Hvordan referere

Urek, O., Westergaard, M., & Lohndal, T. (2022). "En splyv" eller "et splyv"? Tilordning av grammatisk genus til pseudosubstantiv i norsk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 40(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2070

Sammendrag

Tradisjonelt har det norske genussystemet blitt karakterisert som lite transparent. Et viktig spørsmål er om språkbrukere likevel kan være sensitive til visse egenskaper ved substantiver og bruker disse produktivt når de tildeler genus til ukjente ord. I denne artikkelen undersøker vi eksperimentelt språkbrukeres sensitivitet til fonologiske egenskaper som vi har identifisert gjennom korpusundersøkelser. Denne artikkelen formidler resultater fra to studier som begge fokuserer på forholdet mellom hankjønn som standardverdi (default) for genus i norsk og sensitivitet til et substantivs endelse når det gjelder genustilordning. Generelt finner vi at hankjønn står i en særstilling og har en klar posisjon som standardverdi, men samtidig ser vi en effekt av fonologiske egenskaper. I studie 1 avdekker vi dessuten at eksperimentell metode kan ha betydning for resultatene, noe vi derfor kontrollerer for i studie 2.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Forfatterne