Innledning til Norsk Lingvistisk Tidsskrifts temahefte om grammatisk kjønn
PDF

Hvordan referere

Anderssen, M., & Lohndal, T. (2022). Innledning til Norsk Lingvistisk Tidsskrifts temahefte om grammatisk kjønn. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 40(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2068

Sammendrag

Grammatisk kjønn utgjør derfor en formidabel utfordring for lingvistisk teori. Denne utfordringen tok forskningsprosjektet MultiGender: A Multilingual Approach to Grammatical Gender med til Senter for grunnforskning (CAS) i det akademiske året 2019–2020. Prosjektet, ledet av Terje Lohndal og Marit Westergaard, tok for seg grammatisk kjønn fra et flerspråklig og multimetodisk perspektiv, og alle bidragene i dette temaheftet er et resultat av dette oppholdet. En rekke eksperter på genus ble brakt sammen for å studere tre ulike områder: 1) hvordan genus varierer på tvers av dialekter, språk og flerspråklige individer, 2) hvordan genus blir tilegnet i flerspråklige kontekster og 3) hvordan genus kan endres på grunn av redusert input og bruk. Et overordnet spørsmål var om grammatisk kjønn som kategori er den samme på tvers av språk. I MultiGenders ånd inkluderer dette temaheftet artikler med ulike metodologiske og teoretiske perspektiver, men det som bringer dem sammen, er at de alle sammen har norsk som studieobjekt.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Forfatterne