Tilsvar til Sandøy, Conzett, Kristoffersen og Nesse
Omslag NLT 2-2020
PDF

Hvordan referere

Johnsen, S. S. (2020). Tilsvar til Sandøy, Conzett, Kristoffersen og Nesse. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 38(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1845

Sammendrag

I 2016 kom det fyrste bandet i verket Norsk språkhistorie ut. Bandet heiter Mønster, og eg skreiv ein kritisk omtale (frå no "SJ") av dette bandet i Norsk lingvistisk tidsskrift 37, der eg særleg vurderte om bandet nådde målet om å verta eit referanseverk for norsk språkhistorie. I Norsk lingvistisk tidsskrift 38 kom Helge Sandøy, Philipp Conzett, Gjert Kristoffersen og Agnete Nesse med "svar på omtalen" (frå no "SCKN"), og dei gjer det "både som redaktørar for verket og forfattarar i [Mønster]" (s. 93-94). Lagt i hop har SCKN skrive vel tretti prosent av kapittelinnhaldet i Mønster.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.