Forord til hefte 2/2020 frå setjeredaktøren
Omslag NLT 2-2020
PDF

Hvordan referere

Jahr, E. H. (2020). Forord til hefte 2/2020 frå setjeredaktøren. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 38(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1842

Sammendrag

NLTs redaktør frå 2016, professor Janne Bondi Johannessen, Universitetet i Oslo, døydde 15. juni etter eit kort sjukeleie. Ho likte å vera redaktør og skreiv i hefte 1 i år at det "er ei stor glede å vere redaktør når lingvistane både her i Noreg, i nabolanda og i det store utland finn det meiningsfylt å sende inn artiklar til tidsskriftet". Med hefte 2/2020 ville Bondi Johannessen ha fullført den re-daktørperioden ho var oppnemnd for, men dette siste heftet nådde ho ikkje å få ut. Det språkvitskaplege forskingsmiljøet i Norge takkar henne for det store arbeidet ho la ned som redaktør for NLT.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.