Framveksten av pseudokoordinasjon med drive
PDF

Emneord (Nøkkelord)

grammatikalisering
bortfall
reanalyse
kursiv
kontinuativ
aspekt
pseudokoordinasjon

Hvordan referere

Kinn, T. (2019). Framveksten av pseudokoordinasjon med drive. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 37(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1725

Sammendrag

Pseudokoordinasjon med drive som førsteverb, drive og V, er ein særnorsk ut-trykksmåte for kursivt aspekt. Artikkelen tek utgangspunkt i ein eksisterande hypotese om opphavet til konstruksjonen. I ei diakron undersøking blir slik pseudokoordinasjon og beslekta konstruksjonar med drive samanlikna for norsk frå tida 1916-30 og moderne bokmål. Opphavet er uttrykk av typen drive på med å V, som ofte uttrykte kontinuativt aspekt: 'fortsette med å V'. Parallelt med at kursivt aspekt har blitt dominerande, har vegen fram til drive og V om-fatta bortfall av med og på og ein reanalyse av konstruksjon med infinitiv til konstruksjon med koordinasjon. Artikkelen drøftar utviklingane i lys av gram-matikaliseringsteori og viser korleis kvart strukturelt steg er semantisk motivert.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.