Høflighet i menneske-maskin-dialoger
PDF

Hvordan referere

Brøseth, H. (2013). Høflighet i menneske-maskin-dialoger. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 31(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/172

Sammendrag

Tidligere studier innenfor menneske-maskin-interaksjon hevder at mennesker er høflige mot datamaskiner (Nass, Moon & Carney 1999, Reeves & Nass 1996). Forklaringen er at folk oppfatter datamaskiner som "sosiale agenter", og derfor vil de (ubevisst) interagere med dem som om de var mennesker. I denne artikkelen presenteres undersøkelser av to ulike datasett som kaster lys over høflighet i norske menneske-maskin-dialoger. Datasettene har mange fellestrekk, bl.a. at de begge dokumenterer mennesker som kommuniserer med et automatisk dialogsystem via telefonen om opplysning eller tjenester. Hovedforskjellen er at det ene er data fra et eksperiment, mens det andre er opptak av autentiske telefonsamtaler. Ulike (u)høflighetsmarkører i norsk blir diskutert og undersøkt i de to datasettene. I de autentiske telefonsamtalene finner vi flere eksempler på uhøflig adferd og svært få eksempler på høflig adferd. Funnene viser at mennesker ikke er høflige mot datamaskiner. Påstander om at mennesker (ubevisst) er høflige mot datamaskiner, bør dermed revideres.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.