Tore Kristiansen og Nikolas Coupland (red.): Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe
PDF

Hvordan referere

Vikør, L. S. (2013). Tore Kristiansen og Nikolas Coupland (red.): Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 31(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/170

Sammendrag

Dette er den første publikasjonen frå ei europeisk forskargruppe kring emnet "Standard Language Ideology in Contemporary Europe", med akronymet SLICE. Boka er eigentleg ein rapport frå to arbeidsseminar i København i 2009 og består av to delar: Den største delen inneheld korte landrapportar om nye tendensar i standardspråksutviklinga i ulike språksamfunn (fjorten i alt), mens den siste delen inneheld fem lengre artiklar som belyser ulike teoretiske aspekt ved problemstillingane på eit empirisk grunnlag. Det heile blir innleidd av dei to bandredaktørane, som beskriv det teoretiske utgangspunktet for SLICE-prosjektet. Alle kapitla i boka er på engelsk.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.