Kan vi la være å restrukturere la være?
PDF

Emneord (Nøkkelord)

norsk syntaks
restrukturering
komplekse predikater
lette verb
lange passiver

Hvordan referere

Lødrup, H. (2019). Kan vi la være å restrukturere la være?. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 37(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1648

Sammendrag

Denne artikkelen handler om setninger som Ola lot være å synge. Det har vært sagt at la være representerer et tilfelle av restrukturering, reanalyse, leksikalisering eller grammatikalisering. Men det ser ikke ut til å finnes noen analyse av dette. Jeg viser her hvordan la være kan behandles innenfor rammen av leksikalsk-funksjonell grammatikk (LFG). Det ser ut til å være nødvendig å anta to mulige analyser av la være med infinitiv. For det første kan la og være sammen danne et komplekst predikat som tar en infinitiv. For det andre kan la være danne et komplekst predikat med den etterfølgende infinitiven - i alle fall for noen talere. Grammatisk evidens for denne siste muligheten er blant annet muligheten for såkalte lange passiver som Ironien kan nesten ikke las være å pekes på (www).
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.