Frå redaktørane
PDF

Hvordan referere

Eide, K. M., & Åfarli, T. A. (2013). Frå redaktørane. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 31(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/163

Sammendrag

Med dette nummeret startar NLT på sitt 31. år!
For å markere at tidsskriftet har eksistert i 30 gode år har vi fått Ernst Håkon Jahr, som er grunnleggjaren av NLT og den første redaktøren, til å skrive nokre ord om dei første åra til tidsskriftet. Det er viktig å kjenne historia, og det er også ein kunnskap som gir inspirasjon til ny innsats i framtida.
NLT er enno berre ein ungdom. Sjølve eksistensgrunnlaget for eit vitskapleg tidsskrift er at forskarane vil publisere. Vi vil derfor oppmode alle språkvitarar til å bruke NLT og sende inn manuskript, så vil manuskripta bli fagfellevurderte, og dei beste vil bli publiserte. På denne måten kan NLT halde fram med å vere eit sentralt samlingspunkt for fagfeltet i mange år framover.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.