Harald Berggreen, Kjartan Sørland og Vigdis Alver: God nok i norsk? Språk og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk
PDF

Hvordan referere

Sollid, H. (2014). Harald Berggreen, Kjartan Sørland og Vigdis Alver: God nok i norsk? Språk og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 32(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/162

Sammendrag

Boka God nok i norsk? Språk og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk tar opp ett av de sentrale spørsmålene i forskning på norsk som andrespråk i et didaktisk perspektiv, nemlig spørsmålet om hvordan en som lærer kan kartlegge språk- og skriveutviklingen hos elever som har et annet førstespråk enn norsk. Begrunnelsen for å spørre "hvordan kartlegge" og ikke "hvorfor kartlegge" finner vi -§ 2-8 i Opplæringslova, som slår fast at elevene har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse i norsk til å følge den vanlige opplæringa i skolen. Denne paragrafen legger opp til omfattende dokumentasjon og kartlegging av elevenes språkutvikling, og ett sentralt spørsmål er altså: Når er en elev god nok i norsk til å følge all undervisning på norsk? Dette spørsmålet må de lærerne som kjenner elevene best, ha et godt grunnlag for å svare på.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.