Midtstilt da - en semantisk-pragmatisk redegjørelse og en sammenlikning med etterstilt da
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Pragmatiske partikler
prosedural semantikk
semantisk rekkevidde
semantikk
pragmatikk
norsk

Hvordan referere

Berthelin, S. R. (2018). Midtstilt da - en semantisk-pragmatisk redegjørelse og en sammenlikning med etterstilt da. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 36(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1571

Sammendrag

I den eksisterende litteraturen beskrives midtstilt da gjerne som en 'forsterker', og ordet assosieres med betydningsaspekter som kjenthet, konklusjon, appell, og adversativitet (se Solberg 1990; Lind 1994; Fretheim 2014a). Analysene varierer imidlertid med hensyn til a) hvilke av disse betydningsaspektene som inngår i da sin semantikk, b) hvordan betydningsaspektene karakteriseres og c) hvilken type representasjon midtstilt da antas å modifisere. Med utgangspunkt i korpusdata identifiserer denne artikkelen hvilke føringer midtstilt da koder og hvilken representasjon som påvirkes av disse føringene. Svarene på dette leder videre - sammen med Borthens (2014) semantikk for etterstilt da - frem til en hypotese om at da koder samme prosedurale semantikk i midtstilt og etterstilt posisjon, mens plasseringen i setningen viser hvilken representasjon prosedyrene angår. Dette forklarer distribusjonen og tolkningen av da i de respektive posisjonene. Artikkelen anvender analyseredskaper og innsikter fra relevansteorien.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.