"Æ e trønder, æ, sjø!" Den pragmatiske partikkelen sjø i midt-norske dialektar
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Pragmatisk partikkel
det trønderske dialektområdet
korpuslingvistikk
relevansteori

Hvordan referere

Søfteland, Åshild, & Borthen, K. (2018). "Æ e trønder, æ, sjø!" Den pragmatiske partikkelen sjø i midt-norske dialektar. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 36(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1567

Sammendrag

Sjø er ein pragmatisk partikkel som har sitt primære bruksområde i trønderske dialektar. Med utgangspunkt i spontantaledata frå Nordisk dialektkorpus analyserer vi bruken av sjø både geografisk, semantisk og pragmatisk. Ved hjelp av det relevansteoretiske rammeverket forklarer vi korleis semantikken til sjø kan gi opphav til ulike kommunikative effektar i ulike kontekstar, og korleis desse ulike tolkingane kan henge saman. Ytringar med sjø kan bl.a. vere forklarande eller stadfestande, og ansiktsbevarande eller ansiktstrugande, men dei vil i alle tilfelle støtte opp om eit saksforhold som er kontekstuelt tilgjengeleg, enten eksplisitt eller implisitt.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.