Store spørsmål om små ord. Innledning til temanummer om pragmatiske partikler i norsk
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Pragmatisk partikkel
pragmatisk markør

Hvordan referere

Borthen, K. (2018). Store spørsmål om små ord. Innledning til temanummer om pragmatiske partikler i norsk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 36(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1566

Sammendrag

I denne innledningen defineres termene pragmatisk partikkel og pragmatisk markør, og en del alminnelig antatte underkategorier av pragmatiske partikler blir kort presentert. Teksten viser til faglitteratur om norske pragmatiske partikler, så vel som til noen hovedretninger innen forskning på pragmatiske partikler. I innledningen inngår også en presentasjon av hver av artiklene i temanummeret, med fokus på deres spesifikke bidrag i den pågående forskningen på pragmatiske partikler.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.