Tore Nesset og Anastasia Makarova, Ikke bare-bare: en liten bok om å over-sette til russisk
PDF

Hvordan referere

Lunde, I. (2018). Tore Nesset og Anastasia Makarova, Ikke bare-bare: en liten bok om å over-sette til russisk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 36(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1497

Sammendrag

Russisklingvistene ved Universitetet i Tromsø er produktive, ikke bare på forsk-ningsfronten. For få år siden ga Tore Nesset ut en lærebok i russisk språkhis-torie, How Russian Came to Be the Way It Is: A Student's Guide to the History of the Russian Language (2015), og nå er han igjen bokaktuell, denne gangen sammen med kollega Anastasia Makarova, med en bok om å oversette fra norsk til russisk. Dette er en bok som det meg bekjent ikke finnes forløpere til på norsk, og dermed et pionerarbeid.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.