Noam Chomsky: Det medfødte språket. Et kapittel i den rasjonelle tenk-ningens historie. Cappelens upopulære skrifter 69. Omsett av Inger Sverreson Holmes, forord av Terje Lohndal.
PDF

Hvordan referere

Haug, D. T. T. (2018). Noam Chomsky: Det medfødte språket. Et kapittel i den rasjonelle tenk-ningens historie. Cappelens upopulære skrifter 69. Omsett av Inger Sverreson Holmes, forord av Terje Lohndal. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 36(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1496

Sammendrag

Med denne oversettelsen av Cartesian Linguistics (på norsk Det medfødte språket) er endelig en bok av Noam Chomsky oversatt til norsk - seksti år etter at han revolusjonerte den moderne lingvistikken med Syntactic Structures. Mange av NLTs lesere vil sikkert kjenne innholdet i boka. Det er et fascinerende og personlig - men tildels feilaktig, noen vil til og med si løgnaktig - streiftog gjennom lingvistikkens historie. De store heltene er forfatterne bak Port Royal-grammatikken som ble utgitt i 1660, men linjene trekkes også fram til 1700-tallet (hvor Nicolas Beauzée og James Harris er viktige) og 1800-tallet (Wilhelm von Humboldt). Hovedtesen er at man kan identifisere en språkviten-skapelig tradisjon - kartesiansk lingvistikk - som fokuserer på universelle språk-strukturer og en medfødt språkevne. Kort sagt hadde Chomskys egen lingvistiske teori en forløper som ble skylt bort da den historiske lingvistikken med sin partikularisme vant hegemoniet fra midten av 1800-tallet, men som altså ble gjennoppdaget ved Massachusetts Institute of Technology hundre år seinere. Noe av det fascinerende med boka er, som John E. Joseph (2010:11) sier, "how these figures from a past that would seem as remote as it is possible to be from the M.I.T. in the 1960s are discussed as if they were active members of its faculty".
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.