Mer om de preverbala adverbialens syntax, semantik och prosodi
PDF

Emneord (Nøkkelord)

V2
syntax
semantik
prosodi
variation
frasflyttning

Hvordan referere

Lundquist, B. (2018). Mer om de preverbala adverbialens syntax, semantik och prosodi. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 36(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1494

Sammendrag

Denna tåt följer upp en tidigare artikel och en tåt i NLT om de så kallade pre-verbala adverbialen i skandinaviskan: Brandtler & Håkansson (2017) och Julien (2018). Jag kommer att peka ut några semantiska, syntaktiska och prosodiska egenskaper hos de preverbala adverbialen som de ovan nämnda författarna mis-sar, och som varje lyckad analys av fenomenet måste ta i aktning. Två slutsatser vågar jag dra ur min korta undersökning av fenomenet: (1) de preverbala ad-verbialen är inte nödvändigtvis en enhetlig klass, utan snarare rör det sig om en klass med klart verb-modifierande adverbial, med bokstavligen, nästan och mer än som typiska medlemmar, och en mindre klass satsmodifierande adverbial med bara, rätt och slätt och helt enkelt som typiska medlemmar, och (2); V3-ordföljden uppstår mest troligt som ett resultat av en frasflyttning (se t.ex. Nilsen 2003 och Wiklund et al. 2007), där adverbialet och verbet bildar en enhet i verbfrasen innan flytt till "V2"-position.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.