Grammatikalisering av adverbet gjerne i ulike norske varieteter
PDF

Hvordan referere

Fretheim, T. (2015). Grammatikalisering av adverbet gjerne i ulike norske varieteter. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 33(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/142

Sammendrag

En ytring av setningen Jeg kjøper gjerne Jarlsbergost kan beskrive hva den som sier dette, kan tenke seg å gjøre i en gitt situasjon, men en ytring av den samme setningen kan òg beskrive hva han eller hun pleier å gjøre. Denne tvetydigheten skyldes at gjerne er et polysemt ord. Det er grunn til å anta at vane- eller tendensbetydningen av gjerne skyldes en grammatikaliseringsprosess med utgangspunkt i preferansebetydningen. En som sier Eg har gjerna ikkje råd til det, bruker gjerne (eller gjedna/gjerna) på en måte som er unik i nordisk, og videre i germansk, sammenheng. Denne bruken er en konsekvens av at tendensmarkøren gjerne har vært utsatt for ytterligere grammatikalisering. Dette er en ikke-sannhetsfunksjonell bruk av gjerne som representerer et annet leksem enn de øvrige bruksmåtene.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.