Transitivitetsveksling i nordsamisk
PDF

Emneord (Nøkkelord)

transitivitetsveksling
transitiv
intransitiv
kausativ
uakkusativ
antikausativ
avledning
verbaliserer

Hvordan referere

Julien, M. (2017). Transitivitetsveksling i nordsamisk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 35(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1418

Sammendrag

I nordsamisk er transitivitetsveksling alltid morfologisk markert - det vil si at to verb som sammen utgjør et transitivitetspar, aldri er morfologisk like. Det morfologiske forholdet mellom slike verb varierer derimot en hel del. Interessant nok viser det seg at de morfologiske mønstra vi kan observere i nordsamiske transitivitetspar, i noen tilfeller ser ut til å antyde en annen struktur enn den vi kommer fram til ved å analysere dem syntaktisk. Par som ser ut til å involvere kausativisering, viser seg å falle i to grupper, syntaktisk sett, og det samme gjelder par som ser ut til å involvere antikausativisering, mens i par der begge verba er like markerte, er det likevel grunn til å anta en syntaktisk forskjell. Nordsamisk er likevel et helt vanlig språk typologisk sett, i den forstand at det er intransitive overgangsverb og uakkusative bevegelsesverb som tar del i transitivitetsvekslinga.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.