Från NORMS till GRAMINO
PDF

Hvordan referere

Rosenkvist, H., & Engdahl, E. (2017). Från NORMS till GRAMINO. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 35(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1395

Sammendrag

Detta NLT-nummer innehåller sju artiklar som bygger på presentationer vid den första Grammatik i Norden-konferensen (GRAMINO), som hölls i Göteborg den 10-11 maj 2016. Konferensen är en fortsättning på ScanDiaSyn/NORMS-samarbetet (se nedan), och den är tänkt att fungera som ett forum för grammatikforskare som studerar de nordiska språken och dialekterna. I denna inledning ger vi först en bakgrund till GRAMINO-konferensen, och därefter presenterar vi de sju bidragen i korthet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.