Sally Boyd & Stina Ericsson (red.): Sociolingvistik i praktiken.
PDF

Hvordan referere

Hårstad, S. (2016). Sally Boyd & Stina Ericsson (red.): Sociolingvistik i praktiken. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 34(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1292

Sammendrag

I manges øyne er det en beklagelig stor diskrepans mellom den statusen lærebøker har i akademia generelt, og den betydninga disse tekstene faktisk har for utviklinga av et fagfelt. Fra studentens ståsted utgjør pensumboka en autorisert versjon av den tilgjengelige kunnskapen innenfor et felt. Her defineres feltets yttergrenser og interne dimensjoner, og sentrale teoretiske konsepter blir greid ut og satt i sammenheng med fagets begrepsapparat - hele veien med hensyn til at leseren er en novise. Når en lærebokforfatter lykkes med dette, kan boka bli en essensiell rekrutteringsagent og dermed et betydelig aktivum for et fagområde.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.